История рабочего движения в Беларуси

22.03.2021

Выкладываем запись, проходившей у нас, лекции о истории рабочего движения в Беларуси и этапам его развития с 1861 по 1900 гг.

Спикер: Алексей Кудрицкий

Литература по теме:
Гісторыя Беларускай ССР ў 5 тамах (1972), т. 2
Гісторыя Беларусі ў 6 тамах (2005), т.4
История рабочего класса Белорусской ССР в 4-х томах (1984), т. 1
Бич, М.О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861—1904 гг. (1983)
Шыбека З. «Мінск. Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада»
Белоруссия в эпоху капитализма, т. 2


One Reply to “История рабочего движения в Беларуси”

  1. Трэба захаваць пераймальнасць рабочага руха 19-га i 20-га стагоддзяу у Беларусi з рухам працоуных i незалежных прафсаюзау у 21-м стагоддзi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *